Skip to main content

Competency framework

 

Model kompetencji LeadFarm 5.0 może posłużyć za kompleksowe ramy niezbędne do zdefiniowania wymaganych umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach, w tym ICT i robotyki, zarządzania i przedsiębiorczości, nauk o środowisku, inteligencji społecznej i emocjonalnej oraz umiejętności miękkich i ogólnych. Ramy te mają zastosowanie zarówno do sektora spółdzielczego jak i rolniczego. Obejmują one wyselekcjonowany zestaw kompetencji wspólnie kształtujących wydajność pracy, a ich głównym celem jest ustanowienie minimalnych standardów specyficznych dla pełnionych funkcji zawodowych.

Aby uzyskać dostęp do modelu kompetencji, kliknij tutaj.