Skip to main content

Kompetensmodellen

 

LeadFarm 5.0-kompetensmodellen fungerar som ett heltäckande ramverk att definiera de färdigheter och kunskaper som behövs inom olika områden, inklusive IKT och robotik, management och entreprenörskap, miljö Vetenskap, social och emotionell intelligens och transversella och allmänna färdigheter.

Detta ramverk är tillämpligt på både kooperativ och jordbruk sektorer. Den innehåller en kurerad uppsättning färdigheter som formas kollektivt arbetsprestation, med det primära målet att fastställa ett minimum specifika standarder för jobbfunktioner.

För att komma åt kompetensmodellen, klicka här.