Skip to main content

#Leadfarm5.0

Poprawa zdolności spółdzielni rolno-spożywczych poprzez przyspieszenie rozwoju i wykorzystania przyszłych umiejętności opartych na innowacjach cyfrowych.

Cyfrowa platforma edukacyjna

Przegląd projektu

Projekt w skrócie

"Projekt #LEADFARM5.0 ma na celu analizę pojawiających się możliwości zatrudnienia oferowanych przez innowacje cyfrowe dla Społeczeństwa 5.0, a następnie identyfikację kluczowych umiejętności potrzebnych spółdzielniom rolno-spożywczym i młodym rolnikom. Projekt zapewni program szkoleniowy, który poprowadzi wszystkich zaangażowanych interesariuszy w ich cyfrowej transformacji."

Kontekst społeczny

Jako, że/Ponieważ społeczeństwo 5.0 jest wprowadzane w celu rozwiązywania problemów społecznych poprzez integrację elementów cyfrowych, takich jak duże zbiory danych, Internet przedmiotów i sztuczna inteligencja, w wielu sektorach społeczeństwa sektor spółdzielni rolno-spożywczych jest narażony na ryzyko pozostania w tyle w tej proces digitalizacji. #LEADFARM5.0 projektuje i wdraża innowacyjny program szkoleń online, który może wesprzeć spółdzielnie rolno-spożywcze w procesie transformacji cyfrowej.

Informacje podstawowe
 • Erasmus+ KA220-VET - Partnerstwa współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • 8 partnerów z 7 krajów (Irlandia, Włochy, Łotwa, Polska, Portugalia, Szwecja, Hiszpania)
 • Czas trwania: 30 miesięcy (od 1 listopada 2021 do 1 maja 2024)
 • Rezultat: Otwarte zasoby edukacyjne (OER) dla trenerów w zakresie kształcenia specjalistów

Wsparcie spółdzielni rolno-spożywczych w procesie transformacji cyfrowej i rozwoju przyszłych umiejętności cyfrowych.

Cele projektu

Cel 1

Identyfikacja kluczowych możliwości zatrudnienia oferowanych przez innowacje Społeczeństwa 5.0 oraz opracowanie Ram Kompetencji, które identyfikują kluczowe umiejętności potrzebne do wykorzystania zalet procesu cyfryzacji dla spółdzielni rolno-spożywczych i młodych rolników.

Cel 2

Opracowanie programów szkoleniowych składających się z modułów nauczania opartych na wymaganych umiejętnościach cyfrowych i niecyfrowych. Dostarczanie programów szkoleniowych za pośrednictwem grywalnej platformy szkoleniowej online wspieranej przez Smart Visual Advisor.

Cel 3

Opracowanie wspólnej umowy ramowej, która ujednolici potrzeby i parametry rozwoju technologicznego, gospodarczego i przemysłowego, który będzie na czele strategii rozwoju europejskich spółdzielni rolno-spożywczych do 2030 roku.

Konsorpcjum

Identyfikacja przyszłych umiejętności potrzebnych członkom spółdzielni rolno-spożywczych i zaprojektowanie ustandaryzowanych ram kompetencji.

Wyniki projektu

1
Ramy kompetencji dla spółdzielni rolno-spożywczych w UE 2030 r.

"Ramy, których celem będzie stworzenie podstaw do wygenerowania ustandaryzowanego systemu, który będzie koncentrował się na kompetencjach niezbędnych do rozwoju określonego profilu zawodowego. Te Ramy Kompetencji zapewnią jasny opis umiejętności i cech niezbędnych do zbudowania udanej ścieżki kariery, dostosowanej do wymagań rynku pracy 2030 roku."


2
Inteligentny wirtualny doradca spółdzielni rolno-spożywczych

Inteligentny chatbot wirtualnego doradcy będzie programem komputerowym, który będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do interakcji z użytkownikami za pomocą tekstu lub głosu. Celem tego narzędzia będzie dostarczanie szybkich odpowiedzi/rozwiązań na powtarzalne zadania lub często podatne pytania, które można zautomatyzować, oraz odpowiedzi związane ze światem spółdzielczości.


3
Programy szkoleń: "Zarządzanie hybrydowe w przemyśle rolno-spożywczym"

W ramach projektu #LEADFARM5.0 zostanie opracowany kompleksowy zestaw treści szkoleniowych mających na celu zwiększenie odporności sektora spółdzielni rolno-spożywczych na rewolucję cyfrową i zmiany klimatyczne. Ten program szkoleniowy zostanie dostarczony za pośrednictwem platformy internetowej, która wykorzystuje podejście gamifikacji w celu zwiększenia zaangażowania i motywacji uczących się.


4
Umowa o współpracy rolno-spożywczej UE 5.0

"Strategiczna wspólna ramowa umowa o współpracy, która zostanie podpisana przez aktywne partnerstwo różnych interesariuszy z sektora publicznego, akademickiego, prywatnego i społecznego, którzy zgadzają się i akceptują kierowanie swoimi wysiłkami i strategiami, mając na uwadze osiągnięcie Społeczeństwa 5.0. Porozumienie ustanowi wytyczne, cele i zasady, na podstawie których podmioty podpisujące porozumienie 5.0 w sprawie spółdzielni rolno-spożywczych w UE będą współpracować i prowadzić wspólne lub skoordynowane działania w celu ułatwienia przejścia do Społeczeństwa 5.0."


Trening oparty na grach w celu zwiększenia zaangażowania i motywacji kursantów

Nasze działania

 • Faza 1: Identyfikacja interesariuszy

  Partnerzy konsorcjum zidentyfikują kilka interesariuszy sektora rolno-spożywczego zamieszkujących wszystkie kraje uczestniczące w #LEADFARM5.0. Interesariusze zostaną skategoryzowani i zarejestrowani w bazie danych projektu.

 • Faza 2: Wywiady z interesariuszam

  Partnerzy projektu skontaktują się z interesariuszami zidentyfikowanymi i zarejestrowanymi w bazie danych interesariuszy i przeprowadzą z nimi wywiady w celu zidentyfikowania kluczowych elementów, które zostaną wykorzystane do określenia umiejętności potrzebnych do transformacji cyfrowej, której dotyczy projekt.

 • Faza 3: Opracowanie ram kompetencji

  W oparciu o wyniki wywiadu z interesariuszami, partnerzy #LEADFARM5.0 zaprojektują i opracują ramy kompetencji, które zilustrują wszystkie niezbędne umiejętności dla spółdzielni rolno-spożywczych i młodych rolników potrzebne do przejścia ich sektora do Społeczeństwa 5.0.

 • Etap 4: Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych

  Programy szkoleń i moduły szkoleniowe zostaną opracowane w oparciu o ramy kompetencji. Programy szkoleń zostaną opracowane z uwzględnieniem podziału materiałów szkoleniowych na poszczególne kategorie: ICT, technologie robotyki, środowisko, inteligencja społeczna i emocjonalna, zarządzanie i przedsiębiorczość.

 • Faza 5: Dostarczanie programów szkoleniowych za pośrednictwem internetowej platformy szkoleniowej

  W tej fazie programy szkoleniowe zostaną dostarczone do użytkowników (członków spółdzielni rolno-spożywczych na różnych poziomach) za pośrednictwem platformy szkoleniowej online. Kursantów będzie wspierał również inteligentny doradca wizualny.

Najnowsze wiadomości/Aktualności

Image blog

Second Transnational Project Meeting

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

Image blog

KICK-OFF MEETING (First Transnational Project Meeting)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

Określenie niezbędnych kroków ułatwiających przejście spółdzielni rolno-spożywczych w kierunku Społeczeństwa 5.0.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą tego formularza. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe

Consent(wymagane)