Skip to main content

#Leadfarm5.0

Lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu kapacitātes uzlabošana, paātrinot uz digitālajām inovācijām balstītu nākotnes prasmju attīstību un apgūšanu

Go to platform

Projekta pārskats

Projekts īsumā

LEADFARM 5.0 mērķis ir diagnosticēt lauksaimniecības un pārtikas nozaru kooperatīvos nepieciešamās prasmes un nākotnes kompetences, attīstot inovatīvas mācību metodikas, kas vērstas uz kooperatīvu dalībnieku un jauno lauksaimnieku apmācību. Projekts nodrošinās apmācību programmas, lai visas iesaistītās ieinteresētās personas sniegtu norādījumus digitālajā pārveidē.

Sabiedrības konteksts

Tā kā kopiena 5.0 tiek ieviesta, lai risinātu sabiedrības problēmas, integrējot digitālos rīkus, piemēram, lielos datus, internetu un mākslīgo intelektu, daudzās sabiedrības nozarēs pastāv risks, ka lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu sektors atpaliks digitalizācijas procesā. #LEADFARM5.0 izstrādā un ievieš inovatīvu tiešsaistes apmācību programmu, kas var atbalstīt lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvus digitālās transformācijas procesā.

Pamatinformācija
 • Erasmus+ KA220-VET - Sadarbības partnerības profesionālajā izglītībā un apmācībā
 • 8 partneri no 7 valstīm (Īrija, Itālija, Latvija, Polija, Portugāle, Zviedrija, Spānija)
 • Ilgums: 30 mēneši (no 2021.gada 1.novembra līdz 1. maijam)
 • Iznākums: Atvērtie izglītības resursi (OER) mācībspēkiem par profesionāļu izglītību

Atbalstīt lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvus digitālās transformācijas procesā un nākotnes digitālo prasmju attīstībā.

Projekta mērķi

Mērķis 1

Sabiedrība 5.0 inovāciju piedāvāto galveno nodarbinātības iespēju noteikšana un kompetenču ietvara izstrāde, kas identificē galvenās prasmes, kas nepieciešamas, lai izmantotu digitalizācijas procesa priekšrocības lauksaimniecības un pārtikas kooperatīviem un jaunajiem lauksaimniekiem.

Mērķis 2

Apmācību programmu izstrāde, kas sastāv no mācību moduļiem, pamatojoties uz nepieciešamajām digitālajām un nedigitālajām prasmēm. Mācību programmu piegāde, izmantojot tiešsaistes spēļu platformu, ko atbalsta viedais vizuālais padomnieks.

Mērķis 3

Izstrādāt kopīgu pamatnolīgumu, kas standartizē tehnoloģiskās, ekonomiskās un rūpnieciskās attīstības vajadzības un parametrus, kas būs Eiropas lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu izaugsmes stratēģijas priekšgalā 2030. gadam.

Vienošanās

Lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu biedriem nepieciešamo nākotnes prasmju noteikšana un standartizētas kompetences sistēmas izveide.

Projekta rezultāti

1
ES lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu kompetences struktūra 2030. gadam.

Struktūra, kuras mērķis būs izveidot pamatu standartizētas sistēmas izveidei, kas koncentrēsies uz kompetencēm, kas nepieciešamas konkrēta profesionālā profila izstrādei. Šī kompetenču struktūra sniegs skaidru aprakstu par prasmēm un īpašībām, kas nepieciešamas, lai izveidotu veiksmīgu karjeras ceļu, kas pielāgots 2030. gada darba tirgus prasībām.


2
Virtuāls viedais palīgs lauksaimniecības kooperatīviem

Viedais virtuālais palīgs vai tērzēšanas robots būs datorprogramma, kas izmantos mākslīgo intelektu, lai mijiedarbotos ar lietotājiem, izmantojot tekstu vai balsi. Šī rīka mērķis būs sniegt ātras atbildes/risinājumus uz atkārtotiem uzdevumiem vai bieži uzdotiem jautājumiem, kurus var automatizēt, un atbildes saistītas ar kooperatīviem.


3
Mācību programma: "Lauksaimniecības un pārtikas nozares hibrīdvadība"

#LEADFARM5.0 projekts izstrādās visaptverošu apmācību satura kopumu, kura mērķis ir palielināt lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvo sektora noturību pret digitālām pārmaiņām un klimata pārmaiņām. Šīs apmācības programmas tiks nodrošinātas, izmantojot tiešsaistes platformu, kurā tiek izmantota spēlēšanas pieeja, lai palielinātu dalībnieku iesaistīšanos un motivāciju.


4
ES lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu darījums 5.0

Stratēģisks kopīgs sadarbības pamatlīgums, kas jāparaksta aktīvai partnerībai no dažādām publiskā, akadēmiskā, privātā un sociālā sektora ieinteresētajām pusēm, kuras piekrīt un akceptē virzīt savus iegukdījumu un stratēģijas, lai sasniegtu kopienas 5.0. Darījums noteiks vadlīnijas, mērķus un noteikumus, saskaņā ar iesaistītajiem, kuri paraksta ES lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu līgumu 5.0, sadarbosies un veiks kopīgas vai koordinētas darbības, lai veicinātu pāreju uz kopiena 5.0.


Uz spēlēm balstīta apmācība, lai palielinātu apmācāmo iesaistīšanos un motivāciju

Mūsu aktivitātes

 • Fāze 1: Ieinteresēto pušu noteikšana

  The consortium partners will identify several stakeholders of the agri-food sector residing in all the #LEADFARM5.0 participating countries. These stakeholders will be categorized and registered in a project database.

 • Fāze 2: Ieinteresēto pušu aptaujāšana

  Ar ieinteresētajām personām sazināsies un intervēs projekta partneri, lai noteiktu galvenos elementus, kas tiks izmantoti, lai definētu projektā paredzētajai digitālajai transformācijai nepieciešamās prasmes.

 • Fāze 3: kompetenču struktūras izstrāde

  Pamatojoties uz intervijas ar ieinteresētajām personām rezultātiem, #LEADFARM5.0 partneri izstrādās kompetenču struktūru, kas ilustrēs visas lauksaimniecības pārtikas kooperatīviem un jaunajiem lauksaimniekiem nepieciešamās prasmes, kas nepieciešamas viņu nozares pārejai uz sabiedrību. 5.0.

 • Fāze 4: Mācību programmu un apmācību izstrāde

  Pamatojoties uz kompetenču ietvaru, tiks izstrādātas mācību programmas un apmācību moduļi. Mācību programmas tiks izstrādātas, ņemot vērā mācību materiālu iedalījumu noteiktās kategorijās: IKT, Robotikas tehnoloģijas, Vide, Sociālā un emocionālā inteliģence, Vadība un uzņēmējdarbība.

 • Fāze 5: Apmācību programmu iestrāde tiešsaistē

  Šajā posmā apmācības programmas tiks piedāvātas lietotājiem (dažādu līmeņu lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu biedriem), izmantojot tiešsaistes apmācību platformu. Apmācāmajiem palīdzēs arī gudrs vizuālais padomnieks.

Jaunākās ziņas

Image blog

Second Transnational Project Meeting

Sorry, this entry is only available in Asv Angļu.

Image blog

KICK-OFF MEETING (First Transnational Project Meeting)

Sorry, this entry is only available in Asv Angļu.

Nepieciešamo soļu noteikšana, lai veicinātu lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu pāreju uz kopienu 5.0.

Sazinies ar mums

Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo formu. Mēs atbildēsim pēc iespējas ātrāk

Consent(Required)