Skip to main content

Privātuma politika

INFORMĀCIJA PERSONAS DATU APSTRĀDEI

Personas datu apstrādes īpašnieks ir Grifo Multimedia S.r.l. ar juridisko adresi Via G. Galilei, 15 – 70037 Ruvo di Puglia (BA), Itālija; e-pasts: comunicazione@grifomultimedia.it.

 

APSTRĀDES MĒRĶIS UN JURIDISKAIS PAMATS

Personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

 • Leadfarm-projekta platformas reģistrācija un izmantošana. Apstrādes tiesiskais pamats ir tāda līguma izpilde, kura puse ir ieinteresētā puse saskaņā ar ES regulas 679/2016 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu;
 • Atklāt piedāvāto platformu un pakalpojumu lietošanas pieredzi, lai nodrošinātu pareizu tīmekļa lapu un to satura darbību. Apstrādes juridiskais pamats ir datu pārziņa leģitīmo interešu īstenošana saskaņā ar ES Regulas 679/2016 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

 

DATU SAŅĒMĒJI

 Aprakstīto mērķu sasniegšanai Datu pārzinis patur tiesības nodot datus trešajām personām, ja to paredz valsts vai Eiropas Savienības tiesību akti, piemēram:

 • uzraudzības iestādes un kopumā publiskas vai privātas struktūras, kas veic sabiedriski nozīmīgas funkcijas;
 • profesionāli uzņēmumi vai uzņēmumi palīdzības un konsultāciju attiecību kontekstā;
 • subjekti, kas veic Datu pārziņa veikto darbību kontroli, pārskatīšanu un sertifikāciju.

Ieinteresētās personas sniegtie personas dati netiks izplatīti.

 

DATU UZGLABĀŠANAS PERIODS

Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek vākti un apstrādāti, vai līdz tiks pieprasīta to dzēšana.

Ieinteresētās personas sniegtie dati, kas attiecas uz līguma mērķi, tiks apstrādāti visu esošo līguma attiecību darbības laiku un turpmāk glabāti tikai un vienīgi juridisko saistību izpildei paredzēto laiku, ar nosacījumu, ka nav nepieciešams tos glabāt. pēc tam, lai noskaidrotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesības tiesā.

Dati, kas attiecas uz komerciāliem paziņojumiem, tiks glabāti ne ilgāk kā 24 mēnešus no to reģistrācijas.

 

 

IEINTERESĒTĀS PERSONAS TIESĪBAS

Ieinteresētajai personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu, neskarot tās apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukšanas sniegtā piekrišana, piekļūt personas datiem, panākt to labošanu vai anulēšanu, apstrādes ierobežošanu, personas datus, kas attiecas uz viņu, iebilst pret apstrādi, iesniegt sūdzību Garantētājam par personas datu aizsardzību. Lai īstenotu šīs atsauces noteikumos paredzētās tiesības, ieinteresētā persona var rakstīt uz šādu e-pasta adresi: comunicazione@grifomultimedia.it

Apliecinu, ka esmu izlasījis informāciju par privātumu, kas sniegta saskaņā ar Art. 13 Eiropas regula 679/2016 un es izsniedzu piekrišanu personas datu apstrādei. (obligāts)

 

 

INFORMĀCIJA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

Vietnes apmeklētājiem var tikt nosūtīti daži ļoti mazi faili, ko sauc par “sīkfailiem”, lai nodrošinātu pareizu mijiedarbību ar vietnes funkcionalitāti. Tā saukto “sīkfailu” izmantošana ir nozares standarts, kas nepieciešams vietnes pareizai darbībai un tās uzlabošanai. “Sīkfaili” tiek glabāti lietotāja datorā, nevis šajā Vietnē. Lietojot vietni, lietotājs var saņemt trešo pušu sūtītas sīkdatnes.

Šajā vietnē izmantotie sīkfaili tiks izmantoti, lai pārvaldītu šādas funkcijas:

 • iegaumēt ievadītās preferences
 • analizēt sniegto pakalpojumu izmantošanu, lai optimizētu pārlūkošanas pieredzi
 • garantēt vietnes drošību un integritāti

 

Sīkdatņu raksturojums un mērķi

 • Tehniskās sīkdatnes: tās ir nepieciešamas pareizai vietnes darbībai. Tos var nodrošināt šis domēns vai trešās puses integrācijas funkcijām ar sociālajiem tīkliem un tamlīdzīgi.
 • Analītiskās sīkdatnes: tās tiek izmantotas anonīmas statistikas veidošanai, vietnes pareizas darbības uzraudzībai un tās uzlabošanai. Šāda veida sīkfailus var nodrošināt šis domēns vai trešās puses.

 

Datu saglabāšanas laiki

Dati, kas attiecas uz tehniskajām un analītiskajām sīkdatnēm, tiks glabāti 14 mēnešus.

 

Sīkfailu atspējošana

Lietotājs var izlemt atspējot sīkdatņu saņemšanu, mainot sava pārlūkprogrammas iestatījumus, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var izraisīt šīs vietnes piedāvāto pakalpojumu darbības traucējumus. Alternatīvi iesakām savā pārlūkprogrammā iespējot funkciju “neizsekot”, “inkognito pārlūkošana” vai “anonīma pārlūkošana”. Tālāk ir norādītas saites uz norādījumiem par sīkfailu atspējošanu populārākajās pārlūkprogrammās:

 • Microsoft Internet Explorer (saite: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
 • Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it)
 • Mozilla Firefox (Mozilla Firefox)
 • Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT)
 • Opera (http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html)