Skip to main content

Integritetspolicy

INFORMATION FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ägaren till behandlingen av personuppgifter är Grifo Multimedia S.r.l.  med säte i Via G. Galilei, 15 – 70037 Ruvo di Puglia (BA), Italien; e-post: comunicazione@grifomultimedia.it.

 

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

  • Registrering och användning av Leadfarm-projektplattformen. Den rättsliga grunden för behandlingen är verkställandet av det avtal som den berörda parten är part i i enlighet med artikel 6.1 b i EU-förordning (EU) nr 679/2016.
  • Upptäck upplevelsen av användning av de plattformar och tjänster som erbjuds för att säkerställa att webbsidorna och deras innehåll fungerar korrekt. Den rättsliga grunden för behandlingen är strävan efter den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i EU-förordning 679/2016;

 

MOTTAGARE AV UPPGIFTERNA

För att uppnå de beskrivna syftena förbehåller sig datakontrollanten rätten att kommunicera uppgifterna till tredje part i händelse av att detta föreskrivs i nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning, som exempel:

  • Tillsynsmyndigheter och, i allmänhet, offentliga eller privata enheter, med funktioner av allmänt intresse.
  • Professionella företag eller företag i samband med bistånds – och konsultrelationer;
  • Ämnen som utför kontroll, revision och certifiering av de aktiviteter som utförs av datakontrollanten.

De personuppgifter som lämnas av den berörda parten kommer inte att spridas.

 

LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER

Personuppgifter kommer att behållas under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå de syften för vilka de samlas in och behandlas eller tills deras eliminering begärs.

De uppgifter som tillhandahålls av den berörda parten och som rör avtalsändamålet kommer att behandlas under hela det befintliga avtalsförhållandet och lagras vidare uteslutande under den period som föreskrivs för uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, förutsatt att det inte är nödvändigt att behålla dem ytterligare för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol.

Uppgifterna om kommersiella meddelanden kommer att sparas i högst 24 månader från det att de registrerats. 

 

DEN BERÖRDA PARTENS RÄTTIGHETER

Den berörda parten har rätt att när som helst återkalla samtycket giv en, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen på grundval av det samtycke som gavs före återkallandet, att få tillgång till personuppgifter, att få dem korrigerade eller annullerade, begränsningen av behandlingen av personuppgifter som rör honom, att motsätta behandlingen, att lämna in ett klagomål till garanten för skydd av personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter, i enlighet med referensförordningarna, kan den berörda parten skriva till följande e-postadress:

Jag förklarar att jag har läst den sekretessinformation som lämnats i enlighet med artikel 13 i EU-förordning 679/2016 och jag utfärdar samtycke till behandling av personuppgifter.  (obligatoriskt)

 

INFORMATION OM ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Besökare på webbplatsen kan skickas några mycket små filer som kallas “cookies”, för att möjliggöra korrekt interaktion med webbplatsens funktionalitet. Användningen av så kallade “cookies” är en branschstandard som är nödvändig för att webbplatsen ska fungera korrekt och förbättradensamma. “Cookies” lagras på användarens dator och inte på denna webbplats. När du använder webbplatsen kan användaren få cookies som skickas av tredje part.

De cookies som används på denna webbplats kommer att användas för att hantera följande funktioner:

– memorera de angivna inställningarna

– analysera användningen av de tjänster som tillhandahålls för att optimera surfupplevelsen

– garantera webbplatsens säkerhet och integritet

 

Egenskaper och syften med cookies

– Tekniska cookies: de är nödvändiga för attwebbplatsen ska fungera korrekt. De kan tillhandahållas av denna domän eller av tredje part för integrationsfunktioner med sociala nätverk och liknande.

– Analytiska cookies: de används för att skapa anonym statistik, övervaka korrektpresentation av webbplatsen och förbättra densamma. Dessa typer av cookies kan tillhandahållas av denna domän eller av tredje part.

 

Lagringstider för data

Uppgifterna om tekniska och analytiska cookies kommer att sparas i 14 månader.

Inaktivera cookies

Användaren kan välja att inaktivera mottagandet av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare, men observera att denna operation kan leda tillfel på de tjänster som erbjuds av denna webbplats. Alternativt rekommenderar vi att du aktiverar funktionen “spåra inte” eller “inkognitosurfning” eller “anonym surfning” i din webbläsare. Nedan finns länkarna till instruktionerna för att inaktivera cookies förär de mest populära webbläsarna:

  • Microsoft Internet Explorer (länk: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
  • Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it)
  • Mozilla Firefox (Mozilla Firefox)
  • Apple Safari(https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT)
  • Opera (http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html)