Skip to main content

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem przetwarzania danych osobowych jest Grifo Multimedia S.r.l. z siedzibą w Via G. Galilei, 15 – 70037 Ruvo di Puglia (BA), Włochy; email: comunicazione@grifomultimedia.it.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • Rejestracja i korzystanie z platformy leadfarm-project. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest zainteresowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE 679/2016;
  • Wykryć doświadczenia związane z korzystaniem z platform i oferowanych usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych i ich zawartości. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia UE 679/2016;

 

ODBIORCY DANYCH

Dla realizacji opisanych celów Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobom trzecim w przypadku, gdy przewiduje to prawo krajowe lub prawo Unii Europejskiej, przykładowo:

  • Organy nadzoru oraz ogólnie podmioty publiczne lub prywatne, pełniące funkcje o znaczeniu publicznym;
  • Profesjonalne firmy lub przedsiębiorstwa w ramach stosunków pomocy i doradztwa;
  • Podmioty, które dokonują kontroli, rewizji i certyfikacji działań prowadzonych przez Administratora Danych.

Dane osobowe przekazane przez zainteresowanego nie będą rozpowszechniane.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są zbierane i przetwarzane lub do czasu żądania ich usunięcia.

Dane przekazane przez zainteresowaną stronę i odnoszące się do celu umowy będą przetwarzane przez cały czas trwania istniejącego stosunku umownego, a następnie przechowywane wyłącznie przez okres przewidziany dla wypełnienia zobowiązań prawnych, o ile nie jest konieczne ich dalsze przechowywanie w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw przed sądem.

Dane dotyczące informacji handlowych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od ich rejestracji.

 

PRAWA ZAINTERESOWANEJ STRONY

Zainteresowany ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, dostępu do danych osobowych, uzyskania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Gwaranta ochrony danych osobowych. W celu realizacji tych praw, przewidzianych w Regulaminie Referencyjnym, zainteresowany może napisać na następujący adres e-mail:

□ Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o ochronie prywatności przekazaną zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Europejskiego 679/2016 i wydaję zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (obowiązkowo)

 

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE

Osobom odwiedzającym stronę mogą być przesyłane bardzo małe pliki zwane “cookies”, w celu umożliwienia prawidłowej interakcji z funkcjonalnością strony. Stosowanie tzw. “cookies” jest standardem branżowym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony i jej ulepszania. “Cookies” są przechowywane na komputerze użytkownika, a nie na tej Stronie. Podczas korzystania ze strony użytkownik może otrzymywać pliki cookies wysyłane przez podmioty trzecie.

Pliki cookie używane na tej stronie będą wykorzystywane do zarządzania następującymi funkcjami:

– zapamiętać wprowadzone preferencje

– analizować korzystanie ze świadczonych usług w celu optymalizacji doświadczeń związanych z przeglądaniem stron internetowych

– zagwarantować bezpieczeństwo i integralność strony

 

Charakterystyka i cele plików cookies

– Techniczne pliki cookie: są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Mogą być dostarczane przez tę domenę lub przez osoby trzecie dla funkcji integracyjnych z sieciami społecznościowymi i tym podobnych.

– Analityczne pliki cookies: służą do tworzenia anonimowych statystyk, monitorowania poprawności działania strony oraz jej ulepszania. Tego typu pliki cookies mogą być dostarczane przez tę domenę lub przez podmioty trzecie.

 

Czas przechowywania danych

Dane dotyczące technicznych i analitycznych plików cookies będą przechowywane przez okres 14 miesięcy.

Wyłączenie plików cookie

Użytkownik może zdecydować się na wyłączenie otrzymywania plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, jednak należy pamiętać, że operacja ta może doprowadzić do nieprawidłowego działania usług oferowanych przez tę stronę. Alternatywnie zalecamy włączenie w przeglądarce funkcji “do not track” lub “incognito browsing” lub “anonymous browsing”. Poniżej znajdują się linki do instrukcji wyłączania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

  • Microsoft Internet Explorer (Link: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
  • Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it)
  • Mozilla Firefox (Mozilla Firefox)
  • Apple Safari(https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT)
  • Opera (http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html)